De privacy wet, heeft u hier vragen over dan hoor ik dit graag.
De vereiste documenten liggen inzichtelijk in de praktijk.
Hieronder een overzicht van wat ik opsla en hoe ik dit bescherm en waarom.

Gegevensbeschermingsbeleid

 Praktijk Dijk verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Medische gegevens die Praktijk Dijk nodig acht om een behandeling goed en verantwoord uit te kunnen voeren. (hierop heb ik uiteraard beroepsgeheim en mag ik niet zonder schriftelijke toestemming delen met ander Gezondheid proffesionals)

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Contact opnemen met cliënten.
 • Cliënten infomeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Het afhandelen van betalingen
 • Het goed en verantwoord uit kunnen voeren van een behandeling

Praktijk Dijk verwerkt gegevens op basis van de grondslag  toestemming van de betrokken persoon.

De cliënten die diensten afnemen bij Praktijk Dijk hebben het recht op informatie, inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit. Ook hebben zij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De cliënten kunnen een e-mail sturen naar stan@praktijkdijk.nl om een verzoek tot een van deze rechten te doen.Deze rechten en de manier waarop de rechten uitgeoefend kunnen worden zijn ook terug te vinden in de privacyverklaring, welke is gepubliceerd op de website.

Praktijk Dijk zorgt ervoor dat er voldaan wordt aan de beginselen van de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is. Hiervoor zorg ik doordat ik alleen als eigenaar en enige medewerker gegevens verwerk en niemand anders.

Praktijk Dijk heeft de volgende organisatorische en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen:

 

 • Gebruik maken van (dubbele) wachtwoorden
 • Op slot doen van archiefkasten
 • Back-up bewaren in een kluis
 • Back-up bewaren in een cloud
 • Recent en goed werkend anti virus programma

 

Praktijk Dijk hanteert de volgende bewaartermijn:

I.v.m. de verzekering eisen:  7 tot 11 jaar.