Privacybeleid

Heeft u vragen met betrekking tot de privacywet dan hoor ik dit graag.
De vereiste documenten liggen inzichtelijk in de praktijk.
Hieronder een overzicht van wat ik opsla en hoe ik dit bescherm en waarom.

 

 Praktijk Dijk verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Medische gegevens die Praktijk Dijk nodig acht om een behandeling goed en verantwoord uit te kunnen voeren. (Hierop rust uiteraard beroepsgeheim en deze gegevens mogen niet zonder schriftelijke toestemming gedeeld worden met andere gezondheidsprofessionals)

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Contact opnemen met cliënten.
 • Cliënten infomeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Het afhandelen van betalingen
 • Het goed en verantwoord uit kunnen voeren van een behandeling

Praktijk Dijk verwerkt gegevens op basis van de grondslag  toestemming van de betrokken persoon.

De cliënten die diensten afnemen bij Praktijk Dijk hebben het recht op informatie, inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit. Ook hebben zij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De cliënten kunnen een e-mail sturen naar stan@praktijkdijk.nl om een verzoek tot een van deze rechten te doen.

Praktijk Dijk zorgt ervoor dat er voldaan wordt aan de beginselen van de verwerking van persoonsgegevens. Ik verwerk niet meer gegevens dan noodzakelijk is. Hiervoor zorg ik doordat ik alleen als eigenaar en enige medewerker gegevens verwerk en niemand anders.

Praktijk Dijk heeft de volgende organisatorische en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen:

 • Gebruik maken van (dubbele) wachtwoorden
 • Op slot doen van archiefkasten
 • Back-up bewaren in een kluis
 • Back-up bewaren in een cloud
 • Recent en goed werkend anti virus programma

Praktijk Dijk hanteert de volgende bewaartermijn:

I.v.m. de eisen van de verzekering:  7 tot 11 jaar.

×

Hallo,

Klik hieronder om contact op te nemen via WhatsApp.

× Hoe kan ik je helpen?